21-23 Februari 2019: Satu ekspedisi kerja lapangan pertama bagi geran profiling kenyir: Pemerkasaan Pembangunan Lestari Masyarakat dengan Ekosistem Tasik Kenyir telah diadakan selama 3 hari bermula pada 21 Februari 2019 (khamis) dan tamat pada 23 Februari 2019 (Sabtu). Kerja lapangan ini dijalankan kepada komuniti di Kampung Basong, Kampung Pasir Dula dan Kampung Padang Setebu. Seramai 8 orang penyelidik dan 12 orang pembanci telah terlibat dalam ekspedisi kerja lapangan ini.