No.PensyarahTajukJumlah (RM)
1Prof. Emeritus
Dr. Faizah Mohd Sharoum
Parasit Ikan sebagai Penunjuk Pencemaran Alam Semula Jadi dan Ekosistem Perladangan.230,984.00
2Prof. Emeritus
Dr. Faizah Mohd Sharoum
SIG - Penyelidikan Geopark Kenyir.25,000.00
3Prof. Emeritus
Dr. Faizah Mohd Sharoum
Dana Pembangunan Geopark Kenyir.250,000.00
4Prof.
Emeritus Dr. Azmi Ambak
Ekologi Ikan di Tasik Kenyir.300,000.00
5Prof.
Emeritus Dr. Azmi Ambak
Induksi Pertumbuhan dan Kematangan dalam Tor tambroides.250,000.00
6Prof. Dato` Dr. Mohd Tajuddin Bin Abdullah TRGS - Mencirikan Etno dan Biodiversiti di Kenyir Untuk Melindungi Sumber Asli Terengganu.870,000.00
7Prof. Dr.
Anuar Ibrahim / Prof. Madya Aizam Zainal Abidin
Pembangunan Teknologi dan Pengeluaran Ternakan Kepah Mutiara Air Tawar di Malaysia.128,000.00
8Prof. Dr.
Anuar Ibrahim / Prof. Madya Aizam Zainal Abidin
Pengeluaran Ternakan Kepah Mutiara Air Tawar
(* Geran daripada Kerajaan Negeri Terengganu)
500,000.00
9Prof. Dr.
Sakri Ibrahim
Keberkesanan Penangkapan Jaring Insang "Square-Meshed" dan "Diamond-Meshed" di Tasik Kenyir, Terengganu20,000.00
10Prof. Dr.
Sakri Ibrahim
Status, Penggunaan Habitat dan Makanan Ekologi Tor Soro di Tasik Kenyir102,000.00
11Prof. Dr. Ibrahim Bin Mamat Program Pendidikan Pemantapan Kerohanian Keluarga Miskin dan Miskin Tegar Teluk Ketapang, Kuala Terengganu30,000.00
12Prof. Dr. Ibrahim Bin Mamat Pembuatan Hidrosiapatit (HA) Tulang Ikan untuk Aplikasi Produk di Industri Sidratul Enterprise Kuala Kangsar, Perak122,180.00
13Prof. Dr. Ibrahim Bin Mamat Kesan Pusat Transformasi Luar Bandar (RTC) Tunjong ke atas Penduduk Sekitar Kelantan20,000.00
14Prof. Dr. Ibrahim Bin Mamat Kesan Program Azam Tani dalam kalangan Komuniti Pesisir: Kajian Penilaian Program di Negeri Terengganu, Malaysia64,200.00
15Prof. Dr. Ibrahim Bin Mamat Keterpinggiran dan Proses Transformasi Dalam Kalangan Komuniti Muara Di Pantai Timur Semenjung Malaysia50,000.00
16Assoc. Prof. Dr. Abol Munafi Ambok BolongPenyelidikan Kelah
(* Geran daripada Kerajaan Negeri Terengganu)
500,000.00
17Dr.
Jamilah Mohd Salim@Halim
Flora Riparian di Dua Anak Sungai Utama Taman Negara Terengganu10,000.00
18Dr. Roslina Binti IsmailMembangunkan Ciri-ciri Etika Alam Sekitar dalam Kalangan Pembuat Dasar daripada Majoriti Melayu-Negeri Terengganu10,000.00
19Dr. Roslina Binti IsmailMembentuk Perilaku/Tingkahlaku Pemakanan Sihat70,000.00
20Dr. Roslina Binti IsmailKesan Program Azam Tani dalam kalangan Komuniti Pesisir: Kajian Penilaian Program di Negeri Terengganu, Malaysia64,200.00
21Dr Sh Marzety Adibah Al Sayed MohamadPenerokaan Integrasi Seni Terapi Kreatif dan Spiritual Terhadap Golongan Pelacur100,000.00
22Dr Sh Marzety Adibah Al Sayed MohamadPenggunaan Spirituality Dalam Terapi Seni Ekspresif Terhadap Remaja Delinkuen49,932.00
23Dr Sh Marzety Adibah Al Sayed MohamadPembentukan Model Terapi Seni Dalam Kalangan Mangsa Penderaan Seksual51,175.00
24Dr Sh Marzety Adibah Al Sayed MohamadPerbezaan Sifat Psikometrik dalam Semakan Diri Orang Dewasa di Malaysia20,000.00
25Dr. Dara Aisyah Binti H.M.Ali PutehModel Rawatan dan Pemulihan Belia Penagih Dadah Melalui Kaedah Pemprosesan Imej Metafizik Di Kuala Terengganu10,000.00
26Dr. Dara Aisyah Binti H.M.Ali PutehKeterpinggiran dan Proses Transformasi Dalam Kalangan Komuniti Muara Di Pantai Timur Semenanjung Malaysia50,000.00
27Dr. Dara Aisyah Binti H.M.Ali PutehPembuatan Hidrosiapatit (HA) Tulang Ikan untuk Aplikasi Produk di Industri Sidratul Enterprise Kuala Kangsar, Perak122,180.00
28Dr. Dara Aisyah Binti H.M.Ali PutehProgram Pendidikan Pemantapan Kerohanian Keluarga Miskin dan miskin tegar Teluk Ketapang, Kuala Terengganu30,000.00
29Dr. Dara Aisyah Binti H.M.Ali PutehKesan Program Azam Tani dalam kalangan Komuniti Pesisir: Kajian Penilaian Program di Negeri Terengganu, Malaysia64,200.00

Pautan : Senarai Geran Penyelidikan dan Penerbitan CSD