Untuk maklumat dan pertanyaan lanjut, sila hubungi:
Institut Penyelidikan Kenyir (IPK)
Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
21030 Kuala Terengganu
Terengganu, MALAYSIA