Aktiviti penyelidikan kami telah mengalami pertumbuhan yang hebat, baik dalam
jumlah pengisian dan kepentingan. Kami mengharapkan kejayaan pada masa akan datang yang berterusan, dengan berusaha untuk membina hubungan yang kuat dan menyatukan bidang khusus kami.

Tenaga Pakar Kami

PENGASAS

INSTITUT PENYELIDIKAN KENYIR

Prof. Emeritus Dr. Faizah Binti Mohd Sharoum

09-668 5013

09-668 3354

faizah@umt.edu.my

Kepakaran
Parasitologi Ikan/Penyakit Ikan, Bioteknologi Marin

PENGARAH

INSTITUT PENYELIDIKAN KENYIR

Prof. Dato’ Dr. Mohd Tajuddin Bin Abdullah

 09-668 3128

  09-668 3354

 mohd.tajuddin@umt.edu.my

Kepakaran
Biodiversiti, Zoologi, Mammalogi

TIMBALAN PENGARAH

(EKOSISTEM TASIK, TANAH BENCAH DAN PULAU)

INSTITUT PENYELIDIKAN KENYIR

Prof. Madya Dr. Jamilah Binti Mohd. Salim @ Halim

 09-668 3482

  09-668 3354

jamilah@umt.edu.my

Kepakaran
Ekologi Hutan, Tanaman Pesisir Pantai, Botani, Patologi Tumbuhan
 

TIMBALAN PENGARAH

(PEMBANGUNAN SOSIOEKONOMI)

INSTITUT PENYELIDIKAN KENYIR

Dr. Nor Hayati Binti Sa’at (Cuti Sabatikal)

 09-668 3198

  09-668 3354

norhayati@umt.edu.my

Kepakaran
Sosiologi Pembangunan

PEMANGKU TIMBALAN PENGARAH

(PEMBANGUNAN SOSIOEKONOMI) &

PENGERUSI PROGRAM PENYELIDIKAN KOMUNITI PINGGIRAN TASIK DAN GUNUNG

INSTITUT PENYELIDIKAN KENYIR

Dr. Khatijah Binti Omar

 09-668 3184

  09-668 3354

khatijah@umt.edu.my

Kepakaran
Pengurusan Sumber Manusia
 

PENGERUSI PROGRAM PENYELIDIKAN KOMUNITI PESISIR PANTAI DAN PULAU

INSTITUT PENYELIDIKAN KENYIR

Dr. Hazman bin Samsudin

 09-668 3868

  09-668 3354

hazman.s@umt.edu.my

Kepakaran
Ekonomi – Kewangan, Perdagangan Antarabangsa dan Ekonometrik

PENGERUSI PROGRAM PENYELIDIKAN PERSEKITARAN

INSTITUT PENYELIDIKAN KENYIR

Dr. Jarina Binti Mohd Jani

 09-668 3220

  09-668 3354

jarina@umt.edu.my

Kepakaran
Geografi Manusia – Ekologi Manusia

PENGERUSI PROGRAM PENYELIDIKAN SAINS KONSERVASI

INSTITUT PENYELIDIKAN KENYIR

Dr. Amirrudin Bin Ahmad

 09-668 3252

  09-668 3354

amirrudin@umt.edu.my

Kepakaran
Biodiversiti, Ekologi
 

PENSYARAH

INSTITUT PENYELIDIKAN KENYIR

Dr. Bryan Raveen Nelson A/L Nelson Bernett

016-5495868

  09-668 3354

bryan.nelson@umt.edu.my

Kepakaran
Sains Akuatik, Sains Pemuliharaan
 

PENSYARAH (PELANTIKAN BERSAMA)

INSTITUT PENYELIDIKAN KENYIR

Dr. Chong Ju Lian

 09-668 3462

  09-668 3354

julian@umt.edu.my

Kepakaran
Zoologi, Genetik, Biologi Pemuliharaan
 

PENSYARAH (PELANTIKAN BERSAMA)

INSTITUT PENYELIDIKAN KENYIR

Dr. Muhammad Abi Sofian Bin Abdul Halim

 09-668 4805

  09-668 3354

abi.sofian@umt.edu.my

Kepakaran
Keusahawan Sosial – Keusahawanan Luar Bandar, Perniagaan Kreatif, Kehidupan Lestari
FELO BERSEKUTU IPK
1 Prof. Madya Dr. Muhamad Safiih bin Lola Felo Bersekutu (PPIMG, UMT)
2 Prof. Madya Dr. Marzuki bin Ismail Felo Bersekutu (PPSMS, UMT)
3 Dr. Nor Zalipah binti Mohamed Felo Bersekutu (PPSMS, UMT)
4 Dr. Nor Hayati binti Mohd Yusof Felo Bersekutu (PPSTM, UMT)
5 Dr. Nazli bin Aziz Felo Bersekutu (PPPSE, UMT)
6 Dr. Asma’ binti Ali Felo Bersekutu (PPSTM, UMT)
7 Dr. Kalsitinoor bin Set Felo Bersekutu (PPPPM, UMT)
8 Dr. Siti Salina Abdullah Felo Bersekutu (PPPSE, UMT)
9 Dr. Sh Marzety Adibah binti Al-Sayed Mohamad Felo Bersekutu (PPPSE, UMT)
10 Dr. Jayaraj Vijaya Kumaran Felo Bersekutu (UMK)
11 Dr. Jeffrine Rovie Ryan Japning Felo Bersekutu (PERHILITAN)
12 Dr. Salleh bin Daim Felo Bersekutu (UiTM)