– Dr. Sh Marzety Adibah binti Al Sayed Mohamad.

Bengkel Terapi Ekspresif / Expressive Theraphy (ET) untuk kaunselor telah dijalankan selama sehari di bawah “Program Penyelidikan Komuniti Pesisiran Pusat Pembangunan Sosioekonomi – Centre for Socioeconomic Development (CSD)” bersama dengan Pusat Pengajian Pembangunan Sosial dan Ekonomi pada 12 Mei 2014 di Makmal Kaunseling Kelompok, UMT. ET ialah penggunaan seni, muzik, tarian, pergerakan, drama, puisi, penulisan kreatif, bermain, dan dulang pasir dalam konteks psikoterapi, kaunseling, pemulihan, atau penjagaan kesihatan. ET adalah satu pendekatan untuk psikoterapi dan kaunseling yang menggalakkan pelanggan dalam mengenali diri dan melihat perubahan hasil daripada pemprosesan intrapersonal.

Tujuan utama bengkel ini adalah untuk memperkenalkan skala ET di kalangan sepuluh kaunselor di UMT dan juga untuk menyedarkan mereka tentang teknik ET. Selain itu, program ini juga dapat membantu meyakinkan kaunselor dalam memberikan pelanggan mereka (masyarakat) peluang untuk menjadi peserta aktif dalam rawatan mereka sendiri dan memberi kuasa kepada mereka untuk menggunakan imaginasi dengan cara yang produktif dan betul. Penceramah bagi bengkel tersebut adalah Dr. Sh Marzety Adibah binti Al Sayed Mohamad, yang merupakan Pengerusi di Program Penyelidikan Komuniti Pesisiran Pusat Pembangunan Sosioekonomi – Centre for Socioeconomic Development (CSD). Secara keseluruhannya, program ini telah berjaya mencapai objektifnya dan sebagai permulaan bagi kaunselor untuk membuat terapi seni ekspresif sebagai skala yang boleh meningkatkan keupayaan komunikasi lisan dan tanpa ungkapan yang terhasil daripada proses ekspresi serta produk itu sendiri dalam masyarakat. Sambutan daripada kaunselor menunjukkan ET adalah teknik yang dapat membantu mereka dalam proses penerokaan semasa sesi kaunseling dan teknik menarik yang boleh digunakan dalam masyarakat.