20 Februari 2019: Mesyuarat bersama Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu berkenaan Projek : Pemerkasaan Bakat Pelajar Negeri Terengganu Melalui Skim Pembangunan Kesedaran Kepimpinan (LeADS).