18 Februari 2019: Satu mesyuarat berkenaan penyelarasan Geopark Tasik Kenyir telah diadakan di UMT dan dipengerusikan oleh Profesor Dato` Dr. Nor Aieni Binti Haji Mokhtar, Naib Canselor UMT.