mahseer-2017

Mahseer 2017 : Bengkel Antarabangsa tentang Pemuliharaan Kelah

Tarikh : 5 – 7 April 2017, Tempat : Hotel International, Kochi, India

Dr. Amirrudin bin Ahmad, Pengerusi Program Penyelidikan Sains Konservasi, Institut Penyelidikan Kenyir, Universiti Malaysia Terengganu, berucap berkenaan Taburan dan Pemuliharaan Kelah di Malaysia.

Beliau berkata kedua-dua spesies Tor yang sangat bernilai harganya dan tidak pernah dikeluarkan, adalah penting untuk memulakan usaha pemuliharaan sebelum ia menjadi kritikal.

Kedua-dua spesies yang menonjol ini adalah Tor tambra dan Tor tambroides.

delegates-dignitaries-and-participants-at-the-mahseer-2017-international-workshop-on-mahseer-conservation

Maklumat dan gambar dari : https://www.facebook.com/TheMahseerTrust/