Program KIEPro 3.0 telah dilaksanakan di Auditorium INOS, UMT pada 28 November 2017. Ia telah dihadiri oleh peserta-peserta daripada Yayasan Pembangunan Keluarga (YPK). Objektif penganjuran program adalah untuk membawa transformasi perniagaan usahawan berpengalaman, memaksimakan penggunaan social media sebagai platform menjana pendapatan, melahirkan lebih ramai usahawam celik teknologi, membantu usahawan meningkatan ekonomi keluarga, membantu pemasaran online yang efektif dan efisyen dikalangan usahawan.