08.09.2017 (Jumaat) – 09.09.2017 (Sabtu)
Stesen Penyelidikan Kenyir UMT

Penyertaan :
Kumpulan BirdGroup Taman Negara, Benus Bird Camp
Penduduk sekitar Hulu Terengganu
Pelajar UMT
Staf PPSMS, UMT
Staf IPK, UMT