Institut Penyelidikan Kenyir (IPK) yang diketuai oleh Profesor Emeritus Dr. Faizah Binti Mohd Sharoum telah menubuhkan Pusat Ekosistem Tasik Kenyir (PETIK) yang mempunyai peranan untuk menjalankan penyelidikan ekosistem daratan dan akuatik. Kajian merangkumi kepelbagaian spesies, gen, ekosistem, bio-budaya serta mencakupi hasil interaksi antara empat komponen tersebut di sekitar Tasik Kenyir hingga ke persisiran. Biodiversiti Kenyir adalah warisan yang sangat penting untuk menjana perkhidmatan ekosistem untuk manusia dan semua unsur hidupan. Perkhidmatan ekosistem termasuk kecukupan makanan, ubatan-ubatan serta air dan udara bersih yang mengawal selia persekitaran dan nilai-nilai bio-budaya. Biodiversiti juga adalah modal semula jadiyang menjana ekonomi negara serta saling bergantung kepada perkhidmatan ekosistem untuk kesejahteraan kehidupan manusia. Oleh itu kita perlu menghayati warisan biodiversity dalam kehidupan ini.

Program Akuatik diketuai oleh Dr. Samuel Walton sedang mengkaji mengenai dinamik populasi ikan dan limnologi spesies terancam dan invasive; ekologi ikan dan perkembangan larva; dan Pemetaan habitat ikan, pengedaran dan telemetri. Projek lain yang telah dikenalpasti ialah kesan biofloc, bio-pengumpulan, bio-pembesaran logam berat (raksa, plumbum, arsenik dalam mikrob, plankton) dalam invertebrata dan vertebrata; paya terapung untuk perlindungan perikanan dan ekologi bio-pemulihan. Pada masa ini Dr Walton sedang mengemaskini senarai spesies ikan yang terdapat di Tasik Kenyir dan anak sungai yang mengalir kedalamnya.

Program daratan pula dikendalikan oleh Profesor Madya Dr. Reuben Clements bersama Profesor¬†Dato’ Dr. Mohd Tajuddin Abdullah akan menumpukan kepada dinamik populasi biodiversiti daratan (mamalia, burung, herpetofauna, invertebrata, dan lain-lain) dan perlindungan habitat; biologi kanopi hutan dan dinamik; ke arah perlindungan koridor yang pertama di Malaysia dalam tulang belakang hutan; peningkatan pengetahuan mengenai bio-geografi, ekologi, sistematik, taksonomi dan filogenetik tumbuhan dan haiwan terpilih; dan penubuhan sanctuari tenggiling.

Semua bidang penyelidikan daratan dan akautik tersebut menyediakan banyak peluang kepada pelajar lepasan Universiti Malaysia Terengganu yang mendapat ijazah sarjana muda yang baik untuk menjana ilmu diperingkat ijazah tingga PhD dan MSc serta juga pasca PhD.

Bermula 1 Disember 2016, Pusat Ekosistem Tasik Kenyir ditukar kepada Bahagian Ekosistem Tasik, Tanah Bencah dan Pulau yang diketuai oleh Prof. Madya Dr. Jamilah binti Mohd. Salim @ Halim (Timbalan Pengarah IPK). Dr. Jarina binti Mohd Jani dilantik sebagai Pengerusi Program Penyelidikan Persekitaran.

Jurnal : Sila klik di sini.