Community Engagement Program with Community Orang Asli at Sungai Berua, Hulu Terengganu

Community Engagement Program with Community Orang Asli at Sungai Berua, Hulu Terengganu

October 15, 2017: Community Engagement Program with Community Orang Asli at Sungai Berua, Hulu Terengganu was officiated by YBhg. Hj. Azmi Bin Razik (Hulu Terengganu District Officer). The objective of this program is establishing the collaboration with local community, to know about the interests of the Orang Asli community and to establishing the collaboration between […]

October 17, 2017 Article, Article @ms

Program Jaringan Komuniti Tautan Kasih Bersama Orang Asli Sungai Berua

15 Oktober 2017 : Program Jaringan Komuniti Tautan Kasih Bersama Orang Asli Sungai Berua telah dirasmikan oleh YBhg. Tn. Hj. Azmi Bin Razik (Pegawai Daerah Hulu Terengganu) bertempat di Kampung SungaI Berua, Hulu Terengganu. Program ini diadakan adalah bertujuan untuk mewujudkan jaringan kerjasama dengan komuniti setempat, untuk mengetahui dengan lebih mendalam berkenaan hasrat komuniti Orang […]

October 17, 2017 Article